Tenerife ferie

 

- Toldregler - Lidt om Tenerife ferie.

 

 

              Foto: Airbus ankomst AAR - B.Christiansen

 

 

 

 

 

Toldregler - På ferie til Tenerife.                               

 

På denne side finder du lidt info om de gældende toldregler ved hjemkomst fra Tenerife. Siden om toldregler er

under udarbejdelse.

 

Da Tenerife toldmæssigt har status som et frihandelsområde er de sædvanlige toldregler indenfor EU ikke gældende.

Tenerife regnes som en del af EU, men altså ikke hvad angår toldregler

 

 

Toldregler er som følger*:

 

 

1. Personer under 17 år må ikke medtage tobaksvarer og spiritus.

 

2. Der må maksimalt tages følgende med hjem:

 

Spiritus (mere end 22%)            1 Liter

Hedevin (under 22%)                2 Liter

Bordvin                                     2 Liter

Kaffe                                        500 gram eller 200 gram kaffeekstrakt.

Te                                            100 gram eller 40 gram teekstrakt.

 

Tobak:

Cigaretter                                200 styk eller

Cigarer                                    50 styk eller

Cigarillos                                100 styk eller

Røgtobak                                250 gram.

 

Parfume                                    50 gram.

 

Andet:

Udover ovenstående må der ifølge toldregler indføres told og afgiftsfrie varer til en samlet værdi af op til Kr. 1350,00 Pr. person.

Har du mere med skal der svares afgift / told / skat af det overskydende beløb....

 

 

Tenerife taxfree airport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nok værd at nævne at indkøb i den taxfree del af lufthavnen normalt ikke kan svare sig. Da de kanariske øer har 

særstatus på toldområdet og meget lave afgifter kan du ofte, med fordel, anskaffe dine vare på selve Tenerife. Faktisk

er priserne på Tenerife, på netop de afgiftsplagede varer i Danmark, så lave at man let kan fristes til at "glemme" de

gældende indførelsesregler. Det kan dog blive en dyr affære hvis du skulle møde en emsig tolder, så nyd det så længe 

du har ferie på Tenerife!

 

De anførte toldregler er gældende ved oprettelsen af den side. Der tages forbehold for ændringer i toldregler omkring

indførelse af varer fra Tenerife.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Der tages forbehold for ændringer.

 

 

(c)B.Christiansen 2007